donderdag 20 oktober 2016

CETA, vous dites?

CETA, je hoort er weinig van, tot het op mislukken staat. Plots staan al de kranten vol over dit handeslakkoord en mag, of moet, ineens iedereen weten waarover het gaat. Dit handelsverdrag heeft een onderhandelingsperiode van jaren achter de rug. Niet altijd open en bloot, maar in de open pers, werd er vaak aandacht aan besteed. Het excuus van de tegenstemmers, dat het in het geheim werd afgehaspeld, is uit de lucht gegrepen.
Naast de meeste linkse partijen, zijn ook ONG's tegen dit Europees handelsakkoord. Het is reeds door de meeste nationale regeringen goedgekeurd, laten we zeggen: goedgekeurd door leiders die meer dan 500 miljoen burgers vertegenwoordigen. Dit verdrag wordt nu tegengehouden door een regio in Belgie die 3.5 miljoen Europeanen vertegenwoordigen. Om eerlijk te zijn, is dit niet echt democratisch.

Wat zijn de grote kritische lijnen, die de moeite waard zijn om te vernoemen?

  • CETA is een open deur naar een geschillenregeling op maat van ISDS: opstellen van een arbitragehof dat de nationale regeringen overstijgt, maar wel onafhankelijk is. Een geschillenregeling op vlak van investeerder-staat, zonder de burger hierin te zien. ttz: de burger zelf kan geen geschil beginnen. (tenzij bij EU zelf)
  • CETA is een oefening naar het grote handelsverdrag TTIP, handelsakkoord tussen de VS en Europa. De handelsakkoorden met ISDS geven buitenlandse investeerders namelijk de mogelijkheid om nationale wetgeving aan te vechten voor een extern tribunaal als ze menen dat die hun belangen schaden en vaak exuberante vergoedingen te eisen.Ping An deed dat met België en bijvoorbeeld Philip Morris klaagde Uruguay aan voor het invoeren van een strenge tabakswetgeving. Nationale sociale, consumenten- en klimaatwetgeving dreigen door CETA het voorwerp te worden van schadeclaims voor uitzonderlijke internationale tribunalen die enkel door buitenlandse investeerders kunnen gebruikt worden en die bemand zijn met privé arbiters wiens onafhankelijkheid niet voldoende is gegarandeerd. (11.11.11)
Daar knelt het schoentje: de investeerder-staat geschillenregeling ISDS. Hierdoor zouden mensenrechten, milieu en gezondheidsnormen van de nationale landen die deel uitmaken van dit verdrag, in het gedrang komen. Uiteraard kan men zeggen dat dit nu ook al gebeurd en als er handeslverdragen worden gesloten met Arabische landen , oa, men daar ook niet altijd de mensenrechten in stand houdt.  Hoewel deze landen geen nationale wetten kunnen aanvechten in landen waar ze hun producten willen verkopen.
Nadenken over dit verdrag, communiceren op een open basis met de bevolking, het is iets dat Europa nog niet rijk is, en dan krijg je acties zoals die van Wallonie nu, al of niet gestoeld op een oprechte bezorgdheid of een klein machtsvertoon, nu het mogelijk is.
lees meer

dinsdag 27 september 2016

'Papier is geduldig'

De een van de oudste bibliotheek van de wereld opent terug zijn deuren. De zware ijzeren poort zal weer in zijn scharnieren kreunen. En de Marrokaanse zon zal weer schuin binnenvallen in de stille leeszaal in al-Qarawiyyin in Fez. In de 9de eeuw werd deze openbare bibliotheek door een vrouw gesticht. 'Het is alsof er een wonde is geheeld,' zegt Aziza Chaouni, de architect die de restoratie op haar nam. Aziza Chaouni is een monument van een architecte. Haar projecten zijn medicijnen tegen het geweld dat wij de planeet aarde aandoen. Ze is door de hemel gezonden, deze jonge creatieve vrouw.
De grote bibliotheek staat naast de grote moskee in Qarawiyyin, twee centra van wijsheid en anitieke culturele overleving. In de bib worden onbetaalbare collecties bijgehouden, kunstwerken van onschatbare waarde en belang in de archieven van onze planeet. In deze boeken ligt de sleutel verborgen van het machtsverhaal van onze beschaving. Sinds de 9de eeuw worden er geschriften opgeslagen, geschreven over of door de machtigsten der aarde. En de bib in Qarawiyyin was de eerste die helemaal openbaar was.

Vrede is een werkwoord

Deze nacht 12 uur middernacht in Belgie. Late namiddag in Cartagena, een historisch moment voor Zuid-Amerika, zeker voor Colombia. Vrede... we komen het niet alle dagen tegen. En zeker niet tussen twee grote kemphanen zoals de FARC en de Colombiaanse burgers.

Santos, de president van Colombia en Timoschenko, de leider van de rebellen, tekenen het einde van een 52 jarige oorlog. Het ging gepaard met een hele ceremonie. Velen Zuid-Amerikaanse leiders waren aanwezig. En nu ligt de uitdaging open om van de FARC een wettige politieke partij te maken in het land en het geweld om hun gelijk en financiele zaken te halen, voorbij.